Đặc tính kỹ thuật

  • Google Vault có khả năng xuất và khai phá dữ liệu trong toàn doanh nghiệp
  • Xuất toàn bộ email của doanh nghiệp theo định dạng MBOX, PST 
  • Có nhật ký kiểm tra hoạt động và quyền truy cập dữ liệu lưu trữ
  • Khôi phục lại bất kỳ thông tin của doanh nghiệp đã bị xóa (trong thời hạn lưu trữ). Tùy theo thời hạn sử dụng dịch vụ Vault của bạn.
  • Vault được thiết kế để mang lại sự bảo mật và độ tin cậy với các tính năng như kết nối được mã hóa tới máy chủ Google, lưu trữ trùng lặp đồng thời cho thư của bạn, khôi phục thảm họa tích hợp và kiểm soát chia sẻ cho phép người dùng của bạn cộng tác an toàn trên các vấn đề. Tìm hiểu thêm.