Giới thiệu


Google Vault là một ứng dụng có tính năng vượt trội được phát triển từ dịch vụ Google Message Dicovery (Postini) trước đây. Google Apps Vault là sản phẩm tùy chọn có giá bán riêng và chỉ dành cho người dùng Google Apps. Vault được thiết kế để mang lại sự bảo mật và độ tin cậy cao và có thêm khả năng lưu trữ tất cả email, chat của một tài khoản người dùng trong suốt thời gian sử dụng nhằm giúp doanh nghiệp giảm thiểu tối đa chi phí trong việc kiện, tụng hoặc chứng minh bằng chứng pháp lý thông qua các báo cáo về hoạt động, thao tác của người dùng như số lần tìm kiếm, xem thư, xuất dữ liệu, … và giúp doanh nghiệp khôi phục thông tin khi gặp những thảm họa không mong đợi. Đối với những người dùng Google Apps Business kể từ ngày 01/08/2012 trở đi có thể tích hợp thêm Vault với số lượng (account) tùy chọn. Google Vault không có chính sách dùng thử như Google Apps.

 

Chính sách lưu giữ                                      

Xác định chính sách lưu giữ được tự động áp dụng cho email và nội dung trò chuyện của bạn.

 

Lưu giữ chứng cứ pháp lý

Áp dụng lưu giữ chứng cứ pháp lý đối với người dùng khi cần thiết. Người dùng không được xóa email và tin nhắn trò chuyện được lưu giữ làm chứng cứ pháp lý.

Lưu trữ email và nội dung trò chuyện

Email và tin nhắn trò chuyện của bạn được lưu giữ và duy trì theo chính sách của bạn để ngăn xóa do vô ý.

 

Xuất

Xuất email và tin nhắn trò chuyện cụ thể ra định dạng chuẩn để xử lý và xem xét thêm.

E-discovery

Sẵn sàng cho việc kiện tụng và kiểm tra tuân thủ với các công cụ tìm kiếm mạnh mẽ giúp bạn tìm thấy và truy xuất email và tin nhắn trò chuyện có liên quan.

 

Kiểm tra

Chạy báo cáo về hoạt động và thao tác của người dùng trong kho lưu trữ. Số lần tìm kiếm, số lần xem thư, số lần xuất và nhiều số liệu khác được hiển thị.

 

Xin vui lòng liên hệ với LVtech để được cung cấp thêm thông tin.