Lợi ích

Ngoài việc bạn truy cập dữ liệu bất cứ nơi đâu với bất kỳ thiết bị nào, Vault còn giúp người dùng lưu trữ email/chat cũng như các bằng chứng trong quá trình giao dịch nội bộ của  doanh nghiệp và khách hàng, Google Vault: 

  • Giúp bạn phát hiện “thông tin nội gián” thông qua các giao dịch bằng email/chat
  • Là cánh tay đắc lực cho bộ phận pháp lý của doanh nghiệp trong việc chứng minh các chứng cứ của người dùng
  • Không giới hạn dung lượng lưu trữ thông tin
  • Không đòi hỏi phần cứng bổ sung hoặc cơ sở hạ tầng, tiết kiệm chi phí và nguồn lực công nghệ thông tin